Alle kabels die QS Audio levert zijn nu cryogeen behandeld

Cryogene behandeling van kabels: wat is dat?

Bij een cryogene behandeling worden voorwerpen met een computergestuurd proces diepgekoeld. Sensoren in de koelkamer sturen deze afkoeling tot een zeer lage tempereatuur, rond -200 graden Celcius, om daarna de voorwerpen weer gecontroleerd op te warmen naar kamertemperatuur. Dit proces gebeurt met vloeibare stikstof. Een totale cyclus van koelen en opwarmen duurt 5 dagen. Dit proces wordt sinds enige jaren in de techniek toegepast op een reeks metalen voorwerpen van o.a ijzer, koper en zilver.

Wat wordt hiermee bereikt?

De bovengenoemde metalen nemen een nieuwe kristalstructuur aan. Deze kristalstructuur zorgt voor zeer gunstige eigenschappen met een blijvend karakter.

Voor audiotoepassingen is dit voor kabels van koper zeer interessant. De weerstand van zuiver koper neemt met ongeveer 3% af. Toch is die afname niet het interessantste verschil. Het interessante verschil is een sterk toegenomen regelmaat in de kristalstructuur van het koper. Dit maakt dat een doorgaand signaal niet “uit elkaar” valt door onregelmatigheden in het metaal. Het signaal wordt veel minder “uitgesmeerd”.

Cable Cooker

Cable Cooker

Elke luisteraar ervaart dit verschil meteen. Dit bleek op een bijeenkomst van de audioclub Twente waar we blind (met een a-b-a wissel ) luidsprekerkabels en interlinks hebbben vergeleken. Het betrof steeds equivalente kabels en pluggen die wel en niet behandeld waren. Steeds had een overgrote meerderheid meteen door welke kabel er was aangesloten. Wat voor commentaren werden er aan het verschil gegeven? Dat waren o.a: meer natuurlijkheid, meer details, transparantie en dynamiek.

Zijn er ook theoretische onderbouwingen voor dit zo gunstige effect?

Weinig. Ik vond in het enige boek dat theoretisch ingaat op de structuur en eigenschappen van kabels een verwijzing naar het feit dat een regelmatige kristalstructuur van groot belang is voor een goede klank. (Dit boek: The Supercables CookBook van Allen Wright is op internet te bestellen, eigenlijk een handboek voor alle serieuze kabelproducenten, die niet schrikken van differentiaalrekening en wiskundige formules )

No comments yet.

Add Comment